Dokument je k nahlédnutí v listinné podobě na Obecním úřadu v Mutěnicích v úředních hodinách
název dokumetu vyvěšeno od vyvěšeno do instituce dokument ke stažení ve formátu pdf
Jihočeský kraj - obecní rozhlas 16. 11. 2023 Obec Mutěnice
Jihočeský kraj - oprava vodního náhonu II. etapa 8. 12. 2022 31. 12. 2023 Obec Mutěnice
Jihočeský kraj - oprava vodního náhonu 28. 11. 2021 31. 12. 2022 Obec Mutěnice
Oznámení - chodník mezi mosty 2. 11. 2020 31. 12. 2020 Obec Mutěnice - odbor dopravy
Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení veřejnou vyhláškou 27. 02. 2018 15. 03. 2018 Městský úřad Strakonice - odbor dopravy
Oznámení VŘ s aukcí 07. 02. 2018 07. 03. 2018 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových